SP3 - 01  Priscope  je €  40.-
SP3 - 02   Periscope  je  € 40.-
SP3 -03   Hupe  set €  30.-
SP3 - 04  Schutblech GMC € 10.-
SP3 - 05 Dimmerschalter   US   € 20.-
SP3 - 06  Mounting  M24 ?  € 15.-
SP3 - 07   Kabelbaum hinten  GMC?   €  30.-
SP3 - 09 Mounting M24 ?  € 20.-
SP3 - 10  Kabelbaum hinten GMC ?  € 20.-
SP3 - 08  div. Planenösen  € 15.-
SP3 - 12  Scheiben US  ca 100Stück  € 50.-
SP3 - 11  Mounting  € 20.-
SP3 - 13  Benz Pumpe RepSatz € 20.-
SP3 - 14  VerteilerKappe  Dodge? € 20.-
SP3 - 15 Verteilekappe Dodge? € 20.-
SP3 - 16 Befestigung Planentüren € 40.-
SP3 - 17 Planen Ösen + Stifte € 30.-
SP3 - 18  Benzinfiter  € 25.-
SP3 - 19 Mutter Ausstellscheibe                 2Stück € 10.-
SP3 - 20  Griffe  2Stück  € 20.-
SP3 - 21 Benzinpumpe  € 50.-
SP3 - 22 Benzinpumpe  € 50.-
SP3 - 23  Planenteil Dodge?  € 20.-
SP3 - 24  € 70-
SP3 - 25 Abdeckung € 25.-
SP3 - 26 Laschen roh € 20.-
SP3 - 27 Abschleppseil  € 50.-
SP3 - 28  Abschleppseil € 50.-
SP3 - 29  Fernrohr  M8  € 120.-
SP3 - 30  Div. Hacken  € 30.-
SP3 - 31  Kabelbaum hinten € 20.-
SP3 - 32  Thermostat  € 20.-
SP3 - 33 Abdeckung M8   € 30.-
SP3 - 34  Bodenblech M24 ? € 20.-
SP3 - 35 Halftrack M16 Seitenwand  € 70.-
SP3 - 35 Halftrack Seitenwand  € 70.- SP3 - 26 Laschen roh € 20.-
SP3 - 36 Halftrack Seitenwand € 70.-
SP3 - 38 Bodenblech M24?  € 30.-
SP3 - 37  Halftrack Seitenwand  € 90.-
SP3 - 39 Armatur HalfTrack  € 20.-
    ZU   VERKAUFEN
Specials - 3
zurück